Nadgradnje za jednostrane kipere

Namenjene su za prevoz rasutog materijala.

Prednost ove nadgradnje je zaobljeni patos koji sprečava zadržavanje-lepljenje materijala u korpi prilikom istovara.Korpa je izrađena od visokokvalitetnog čelika HARDOX 450 proizvođača SSAB-Švedska.Karakteristike su mu izuzetna krutost,elastičnost i otpornost na habanje.Koristi se najekstremnijim uslovima rada kipera.Ugradnjom visokokvalitetnog čelika dobijena je mala sopstvena masa nadgradnje a samim tim obezbeđena veća korisna nosivost.Karakteristika za izvedbu jednostranog kipera je način otvaranja zadnje stranice,automatski-njihajuća ili hidraulično.

Hidraulika na kiperu-cilindri i ostali delovi sistema su proizvođača HYVA iz Holandije.

Izvedba kiper korpe HALP PIPE  je izrada isključivo od HARDOXA 450 što garantuje kvalitet i dugotrajnost u eksploataciji a potvrđena je sertifikatom “HARDOX IN MY BODY” od strane proizvođača čelika SSAB-Švedska.