FILD DOO je preduzeće osnovano 1997 godine u Pančevu. Pre 20 godina Maš.ing.Milan Rošulj nastavlja porodičnu tradiciju metalne struke i osniva preduzeće specijalizovano za proizvodnju kamionskih nadogradnji.
Tokom 20 godina usavršavana je tehnologija, uvođeni novi materijali u proces proizvodnje kiper korpi i preduzeće je prodaju svojih proizvoda povećavalo i širilo na tržište ex. Yugoslavije.

Potvrda kvaliteta rada je dobijanje sertifikata "HARDOX IN MY BODY" kojim se označava kiper korpa i kojim se potvrđuje korišćenja kvalitetnih materijala i standarda u procesu proizvodnje. Danas FILD DOO u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačem hidrauličnih cilindara i komponenti HYVA iz Holandije i proizvođačem HARDOX čelika SSAB iz Švedske proizvodi kiper nadogradnje svih vrsta i namena.

Fild doo zapošljava 30 ljudi a trenutni proizvodni kapacitet premašuje 100 jedinica godišnje.