Nadgradnje za prevoz otpada

Jednostrane kiper nadogradnju predviđene  za prevoz sekundarnih sirovina-otpada izrađuju se u različitim veličinama i prilagođene su nesmetanom radu dizalica koje se nalaze između kabine vozila i nadogradnje.

U proizvodnom pogonu ugrađuju  se dizalice proizvođača PENZ-Austija, sa mogućnošćuugradnje dizalica i drugih proizvođača.  

Kontejneri su izrađeni  od HARDOXA i kao takvi spadaju u najlakše na tržištu. Na zadnjem delu kiper korpe ugrađena su dvokrilna vrata sa uglom otvaranja 270° i sigurnosnim sistemom zatvaranja.

Kompletan hidraulični sistem je proizvođača HYVA iz Holandije.

 

Galerija slika