Trostrani kiper HYVA hidraulika i Cramaro cerada

Još trostranih kipera iz FILD-a sa HYVA hidraulikom i Cramaro ceradom.